Екип
­

Екип на проектантско бюро ИРКОН

Запазена марка в проектите на ИРКОН е достигането на взаимна обвързаност, допълване и комплексност на предлаганите архитектурно-строителни и инженерни решения. Проектантско бюро ИРКОН работи с постоянен екип и залага на творческото начало на всеки свой специалист. Ние разполагаме с постоянен състав от основните специалности работещи в инвестиционното проектиране и си сътрудничим със селектиран брой на изявени партньори и утвърдени доставчици.

Ние следваме постоянния стремеж за обогатяване на нашите знания и постоянно усъвършенствуване на професионалните ни умения.

За да постигне технологичност на своите решения и внедрено качество, ние се осланяме на позитивната традиция в българското строително проектиране и съвременните технологии на проектиране.