Проекти
Стадион Варна

Стадион Варна – съвместна работа на бюро ИРКОН с конструктивно бюро SBP Щудгарт, Таню Димитров и партньори и архитектурно бюро ПроИн. Бюро ИРКОН бе поканено да извърши проверка и адаптация на немския проект, както и да консултира и подпомага Клиента в процеса на разработване на производствените чертежи и реализацията на стоманената конструкция. Проектът е в процес на подготовка за строителство.