Управление на Проекти

Управление на проекти

Нашият опит и комплексен подход ни позволи в годините да изградим и предложим на Клиентите си Управление на проекти. При ползването на тази комплексна услуга, Клиентът получава естествена симбиоза от качествен проект и проектово управление водещо до реализация на инвестиционните намерения във финансов, времеви ­и качествен аспект. Управлението на проекти включва:


  • Предпроектно проучване
  • Разработване на проект
  • Процедиране по узаконяване
  • Сформиране на бюджет и график за реализация
  • Търг и наемане на Строителни компании
  • Оперативно управление и координация на строителството
  • План за Качество
  • Приемане и узаконяване на строежа