Фирмен Профил

Проектантско бюро ИРКОН

­Проектантско бюро ИРКОН е създадено през 1996 година. То е частно дружество с ограничена отговорност, което вече 20 години доказва своето име и качеството на своите проекти в България и чужбина.

Бюро ИРКОН е насочило своите усилия, творчески търсения и изяви в областта на проектирането на технологични сгради и съоръжения.


"The technological solutions" е нашият слогън, в който са синтезирани нашите професионални търсения и творчески достижения. Технологията е в основата на съременния глобализиран свят, a технологичността на творческото проектантско мислене и проектни технически решения са основна характеристика в работата на ИРКОН.