Промишлени сгради и инсталации
­

Проектиране на промишлени сгради и инсталации

Промишленото строителство е сферата където най-често се прилагат проектите на бюро ИРКОН. Комплексният подход на нашата проектна услуга, технологичните решения и знанието ни в областта на стоманените конструкции ни правят предпочитан партньор при проекти на промишлени сгради, предприятия или съоръжения.


Проектирането на обекти с промишлено предназначение изисква комплексен подход, позволяващ задоволяване на изискванията на водещата технология, производствения цикъл и безопасността и сигурността на обекта. Нашият опит, ползването на съвременни технологии и изграждането на постоянен екип, работещ в среда на B.I.M*, ни позволяват да се справим с предизвикателствата на промишленото проектиране и умело да се интегрираме в големи трансгранични проекти.

*Интегрална софтуерна среда за концептуално, техническо и детайлно проектиране, известна като B.I.M. (building information model).