Мисия и Визия

Мисия и Визия­

1. Да работим за устойчиво обществено развитие, удовлетвореност на нашите клиенти и просперитет на нашата Компания чрез създаване на модерни проектно-консултантски услуги и творческо разработване на инвестиционни проекти.­

2. Да утвърждаваме и развиваме българската инженерингова мисъл.

3. Да налагаме високо качество в строителното инвестиционно проектиране.

4. Да развиваме творческото начало в Компанията с цел изграждане на специалисти с висока квалификация и новаторско мислене.

5. Да изграждаме съвременна саморазвиваща се европейска Компания.

6. Да предлагаме качествени и иновативни решения в областта на технологичните сгради и съоръжения.