Метални конструкции

Метални конструкции и метални сгради

Металните конструкции и строителството със стомана на метални сгради са основната ниш­а, в която се изявява звеното строителни инженери-проектанти от проектантско бюро Иркон. Проектите на проектантско бюро ИРКОН могат да осигурят на Клиента ефективно проектно решение, възможност за реализация в България или чужбина, постигане на критерии за надеждност, технологичност и ефективност. Бюро Иркон залага в своята работа на задълбоченото познаване на стандартите, ползването на съвременен софтуер и постоянното усъвършенстване на квалификационните умения на нашите специалисти.

В областта на металните конструкции и металните сгради бюро ИРКОН предлага и специализирано разработване на Производствени чертежи (КМД, shop drawings) , технологични карти, спецификации, CAD CAM информация нужна в производството,технически спецификации и план за качество. Специалистите на ИРКОН, работещи в тази област могат естествено да допълват констурктивно-технологичните нужди на заводите производители на стоманени конструкции.

Металните конструкции, възникват в края на 19 век малко след това се появяват и първите метални сгради. Те са все още най-младият тип конструкции, които човечеството практикува в областта на строителството. Металните конструкции и металните сгради дават възможност за постигане на най-добри показатели при ползване на критерия вложен материал / покрита плoщ. Не случайно чрез ползването на метални конструкции са реализирани голяма част от рекордите в строителната индустрия и шедьоврите на съвременната архитектура и строителство. Това се дължи на изключителните възможности на стоманата като конструктивен строителен материал.

Металните конструкции и металните сгради са онази област на строителството, където първи намират приложения съвременните технологии за проектиране, производство и монтаж. Строителството чрез стомана е област където се ползват технологиите на съременото машиностроене, корабостроене и автомобилостроене.

Металните конструкции и метални сгради в строителството намират широко приложение при обществените и промишлени сгради, изграждането на индустриални и инфраструктурни съоръжения. Металните конструкци са дуктилни конструкции особено подходящи за строителство в сеизмични райони, какъвто в същност се явява територията на Република България. Металните конструкции и метални сгради са лесно и бързо монтируеми, поддават се на реконструкция, усилване или модификация. Металните конструкции и метални сгради са демонтируеми и рециклируеми.


Проектирането и строителството на метални конструкции и метални сгради извършвано от Иркон се характеризира с възможност на съчетание на преимуществата на типизираното строителсто и осигуряване на индивидуалността търсена от Клиентите.