Комплексно проектиране

Комплексно проектиране

Осланайки се на своя екип от специалисти с различна квалификация , ние предлагаме на Клиентите си комплексно проектиране. Екипът на Иркон е проектантски колектив с утвърдено име и умения.
Нашето комплексно проектиране се характеризира с многостранност на решението, извършена вътрешна координация и обвързаност на системите. Ние сме изградили съпровождащото проектово управление на процеса и извършваме постоянна информираност на Клиентите за развоя на проектното решение. В областта на комплексното проектиране ИРКОН предлага:


 • Геоложки проучвания
 • Геодезически проучвания
 • Концептуално проектиране
 • Техническо и детайлно проектиране
 • Комуникационни решения
 • Архитектурно проектиране
 • Стоманени и стоманобетонни конструкции
 • Инженерни инсталации
 • Технологично проектиране
 • ПСД, технически спецификации
 • Авторски надзор и контрол на качеството