Спортно - оздравителен комплекс „Камчия”

Спортно - оздравителен комплекс „Камчия”

Спортно - оздравителен комплекс „Камчия” е разположен в района на едноименния курортен комплекс и представлява ансамбъл от сгради със спортно предназначение. В рамките на комплекса се помещават лекоатлетическа писта и зала за спортни игри, открито футболно игрище, плувен басейн с олимпийски размери, зала за спортна гимнастика и тенис на маса.

Ново оловно производство на КЦМ АД

Ново оловно производство на КЦМ АД

„КЦМ” е завод с над 50 годишна история, в който се произвеждат различни цветни метали – олово, цинк, кадмий, сребро и злато. През 2011 година започва работното проектиране на нова високо технологична и екологична инсталация за производство на олово.

Система от конвейери за отломки

Система от конвейери за отломки

Системата за пренос на отломки представлява транспортен път изграден от лентови транспортьори, кули за претоварване оборудвани със съответните пресипни течки.За нейната проектна реализация бе ползвана технология на BIM среда.

Съоръжения за мокра и серо - отчиска на газа на КЦМ АД

Съоръжения за мокра и серо - отчиска на газа на КЦМ АД

Съоръжението за мокра очистка WGCP и сероочистката SAP са класически многоетажни стоманени етажерки в които се монтират множество съдове, газодохи, тръбни разводки и др.за нуждите на тежката промишленост.

Завод за сухи строителни смеси Баумит

Завод за сухи строителни смеси Баумит

Заводът за сухи строителни смеси на Баумит се намира в град Елин Пелин. Той е пример за високотехнологично производство в съчетание в европейски екологични стандарти. Характерен момент от комплекса е заводстака кула, която преставлява стоманена етажерка с височина 62.5 метра и е една от най-високите изкуствени точки в Софийското поле.

АРЕНА АРМЕЕЦ

АРЕНА АРМЕЕЦ

Арена "Армеец" е едно уникално спортно съоръжениe, което се строи за пръв път у нас. Залата ще има капацитет от 12 000 седящи места и ще е една чудесна придобивка за столицата.

Проектирането й ще бъде извършено от Проектантско бюро Иркон - метални конструкции с високо качество, Главболгарстрой АД и Тилев Архитекти ООД.

Инсталация за трошене и транспортиране на руда

Инсталация за трошене и транспортиране на руда

Инсталацията представлява подземен завод, поместен в минните галерии на рудника в Челопеч и предназначен да извършва трошене, сортиране и транспортиране на изкопаната руда.Състои се от близо 4000 метра подземни конвейерни галерии и съпровождащи пресипващи станции.

Кръстовище на две нива в ж.к. Младост, град София

Кръстовище на две нива в ж.к. Младост, град София

Пътният мост е проектиран като стоманен рамков мост, развит в хоризонтална и вертикална крива. Мостът е с две пътни платна, има три отвора - 20, 40 и 20 метра и е решен като чиста стоманена конструкция с ортотропна плоча.

               

Проектантско бюро ИРКОН

Проектантско бюро ИРКОН вече 20 години доказва своето име и качеството на своите проекти в България и чужбина.
­
Нашите усилия, творчески търсения и изяви са насочени в областта на проектирането на технологични сгради, метални конструкции и съоръжения.

Проектантско бюро ИРКОН извършва комплексно проектиране за индустриални, промишлени и обществени сгради, метални конструкции, метални сгради и съоръжения. Силен акцент в работата на дружеството е проектирането на сглобяеми сгради и съоръжения с метални конструкции.

Технологията е в основата на съременния глобализиран свят, a технологичността на творческото проектантско мислене и проектни технически решения са основна характеристика в работата на ИРКОН.