Клиенти
­­

­Клиенти на проект­антско бюро Иркон

Интер Експо и Конгр­есен Це­нтър (Б­улгаррекла­ма)
Интер Експо и Конгресен Център (Булгарреклама)
БАИФ – Българо Американски И­нвес­тиционен Фонд ­
БАИФ – Българо Американски Инвестиционен Фонд
Нестле България АД ­­
Нестле България АД
ДПФ Ал­ианц ­

Либхер Хаусгерете Марица ЕООД­­
Либхер България ЕООД
Баумит България ЕООД­
Баумит България ЕООД
Търговски център “Боила”

ADF България ЕООД

Актавис гр. Дупница /Балканфарма/

Горене България ЕООД

Стар бат България ООД

Шивашки предприятие Суисмод

Паралел ЕООД

Техноекспорт ООД
Техноекспорт ООД
Стинг АД
Стинг АД
Мосю Бриколаж

Проект Красива България

Пиринтекс ЕООД /Ролман/

Биовет АД
Биовет АД
Телелинк АД
Телелинк АД
Лийдком България

Александър Логистикс ООД

Daewoo България

Кнауф Гипсфазер АД
Кнауф Гифсфазер АД
Юмикор Мед АД

Аргогруп екзакт ООД

Херос ЕООД

Бизнес цент­ър “Белисимо”

Министерство на транспорта

Метрополитен ЕАД
Метрополитен ЕАД
Министерство на финансите

Петрол АД

АМОКО България ПП ЕООД

Мебелно предприятие “Форест”

Еко Петролиум ООД

Министерство на младежта и спорта

Главболгарстрой АД 
Пикадили ЕАД
Пикадили ЕАД
Боляри ЕАД

Тилев Архитекти ООД

Архитектурно студио „Елит”

Терна АД
Тримо България АД

Дакс-96 ООД
Дакс-96 ООД
Хохтийв България

Енемона АД

АТ Инженеринг АД

СМ Дядо Божко ЕООД

Планекс ООД
Монтаж Строителни Конструкции АД
Монтаж Строителни Конструкции АД
Биомашиностроене АД
Биомашиностроене АД
Интерлогистика ЕООД
Офис Експрес Сървисис ООД

Про­фекс Биопродукти ООД
Про­фекс Биопродукти ООД
Серафимов Архитекти ООД

Метикс ООД
Алекс ЕА

Компания За Мениджърски Проекти
Национална Спортна База ЕАД

Челопеч Майнинг EАД
Болкан Минерал енд Майнинг ЕАД

КЦМ 2000 Груп АД
ВИА ПЛАН ЕООД
Д-р Спийд АД
Петрол АД

Амоко България