CAD/BIM проектиране

­CAD/BIM проектиране

При изградената система на работа в специализирания CAD/BIM отдел, проектирането се осъществява чрез широко използване на BIM технологиите. Отделните направления в звеното са стоманени конструкции, метални конструкции и метални сгради, промишлени инсталации, тръбни системи и газоходи, както и листови конструкции, като течки, бункери, конвейери, механо елементи. Проектантско бюро ИРКОН притежава лицензиран софтуер за всяка дейност, а именно: стоманени конструкции- 4 лиценза TEKLA STRUCTURES; листови конструкции- AUTODESK INVENTOR; глобален триизмерен контрол -  AUTODESK NAVIS.
Нашите проекти могат да предложат точност, избягване на грешки, подпомагане на ползвателя и естетизация на решението.
Нашият екип от специалисти в отдела съчетава квалификацията и знанията на конструктивно-технологичен екип който предлага:

•    Концептуално разработване на конструкции в предпроектна, идейна фаза
•    Разработване на подробна документация в работна фаза- производство и монтаж на стоманени конструкции
•    Интегриране в Plant Design Management System (PDMS) или ръководене на PDMS
•    Доставни спецификации на материали
•    Технически спецификации
•    CAM технологии- управление на CNC машини чрез директна обмяна на данни
•    План за качество
•    Контрол на производството и управление монтажа на стоманени конструкции;
•    Подпомагане на клиента при създаване на заваръчни процедури и системи за неразрушителен и пооперационен контрол;

Работата със разработената вътрешно фирмена система чрез специализиран софтуер позволява да предложим естетизирани детайлни решения, оптимизация и пълен контрол на ползваните материали и проектиране на сложни пространствени геометрични форми.