Бизнес Кредо

Бизнес Кредо

Иркон ООД се посвещава на два принципни идеала:

­

Искреност и творчество


Чрез тях нашата работа носи истинско удоволствие и радост на хората и осигурява значим принос на обществото.


 - Искреността е в основата на човешката етика
Винаги бъди искрен в работата си


- Хармонията е сила
Вярвайте един на друг, за да обедините усилията си


- Учтивостта е добродетел
Бъди благодарен и уважавай другите


 - Творчеството е прогрес
Винаги мисли за творчеството на подобрението


 - Смелостта е източник на смисления живот
Посрещай трудностите с усмивка