Опит и специализация

Проектантско бюро ИРКОН - Опит

Проектантско бюро ИРКОН извършва комплексно проектиране за индустриални, промишлени и обществени сгради и съоръжения, метални сгради, метални конструкции. Силен акцент в работата на дружеството е проектирането на сглобяеми сгради и съоръжения с метални конструкции.
Проектантско бюро ИРКОН е насочило своите усилия в областите на:1. Проектиране на промишлени и индустриални сгради­

2. Обществени сгради

3. Инфраструктурни обекти

4. Инженерни съоръжения

5. Логистични паркове

6. Индустриални зони

7. Спортни сгради и съоръжения